Trong cuộc khủng hoảng năng lượng năm 2001, Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California đã thông qua cách tính giá biểu theo nhiều mức giá dành cho tư gia và điều này đã đưa đến những hậu quả ngoài ý muốn — những khách hàng sử dụng nhiều điện phải trả nhiều tiền trợ cấp, và những khách hàng sử dụng ít đã được hưởng lợi trong 15 năm qua.

Thấy được sự không công bằng ngày càng gia tăng, ủy ban đã thông qua cách tính giá mới dựa vào chi phí nhiều hơn, và giúp cho những khách hàng phải dùng máy lạnh ở những vùng quá nóng giảm bớt gánh nặng từ những hóa đơn thay đổi rất nhiều vào mùa hè, điều mà họ đã chờ đợi từ lâu. Ủy ban đã quyết định thực hiện sự thay đổi này sau khi Cơ Quan Lập Pháp phê chuẩn điều luật AB 327 vào năm 2013, cho phép ủy ban được thay đổi cách tính giá đã bị cố định trong cuộc khủng hoảng năng lượng.

Một số thay đổi trong cách tính giá đã được thực hiện, nhưng còn nhiều thay đổi khác sắp áp dụng, bao gồm việc giảm số mức giá vào mùa hè này.

Ông Russ Garwacki, giám đốc đặc trách Thiết Lập và Nghiên Cứu Giá của Southern California Edison, giải thích những thay đổi nào sẽ áp dụng cho khách hàng tư gia vào mùa hè này và sau đó.

Hỏi: Thời hạn cho việc áp dụng cách tính giá mới là khi nào?

Đáp. Cách tính giá mới đang được chia thành nhiều giai đoạn thực hiện trong năm năm — thực ra đã bắt đầu từ năm 2014. Sau khi giảm sự chênh lệch giữa các mức giá vào năm 2014 và 2015, số lượng mức giá sẽ giảm từ bốn thành ba mức vào tháng Sáu. Trong năm 2017, sẽ chỉ còn hai mức giá, cùng với khoản lệ phí sử dụng điện nhiều dành cho một nhóm nhỏ khách hàng. Khoản lệ phí sử dụng điện nhiều sẽ gởi đi một thông điệp là khuyến khích việc bảo tồn, nhất là những khách hàng sử dụng điện nhiều hơn gấp hai lần số lượng điện tiêu thụ trung bình hàng tháng trong bất cứ một tháng nào.

Hỏi: Tại sao phải lâu như vậy mới đưc thay đổi cách tính giá?

Đáp: Cách tính giá được ấn định trong cuộc khủng hoảng năng lượng đã bị Cơ Quan Lập Pháp cố định vào năm 2001. Dần dà, vì những mức giá thấp bị cố định, cách tính giá ngày càng khác xa với căn bản chi phí và tạo ra sự không công bằng ngày càng nhiều đối với những gia đình đông người bị đẩy lên những mức giá cao, nhất là vào mùa hè. Những quyết định trong quá trình này là để giúp cho giá biểu trở nên phù hợp hơn với chi phí dịch vụ — trong đó ủy ban quyết định thực hiện những điều chỉnh cho hệ thống hiện hữu trong vòng năm năm.

Hỏi. Tác động của sự thay đi cách tính giá đối với các khách hàng tư gia và vic thay đổi từ bốn mức giá qua ba mức là gì?

Đáp. Một số người đã tỏ ý lo ngại về sự thay đổi số lượng mức giá và việc sửa đổi giá biểu nói chung. Nhờ lịch trình chuyển đổi dần dần theo nhiều giai đoạn, chúng tôi tin rằng khách hàng của SCE sẽ chỉ bị ảnh hưởng nhẹ bởi sự thay đổi từ bốn mức giá thành ba mức vào tháng Sáu này.

Những khách hàng tư gia không tham gia trong chương trình CARE (Mức Giá Năng Lượng Thay Thế của California), có thể thấy hóa đơn hàng tháng tăng thêm $2 đối với khách hàng sử dụng điện ít và $4 đối với khách hàng sử dụng điện ở mức trung bình. Những khách hàng sử dụng nhiều điện sẽ thấy hóa đơn của họ hơi giảm, bớt được một phần gánh nặng từ những giá biểu trước đây bao gồm cả tiền trợ cấp cho những khách hàng khác.

Những khách hàng tư gia sử dụng ít và trung bình trong chương trình CARE (gần một phần ba khách hàng của SCE được hợp lệ hưởng sự trợ giúp dành cho khách hàng có lợi tức thấp), sẽ không thấy bất cứ sự gia tăng tỷ lệ nào trong hóa đơn của họ so với những khách hàng sử dụng nhiều điện nhất sẽ thấy hơi tăng.

Điều quan trọng cần hiểu là tác động lớn nhất trên giá biểu trong lần sửa đổi giá biểu đã xẩy ra vào năm 2014, khi các khách hàng sử dụng điện ít bắt đầu trả tiền điện phù hợp hơn với chi phí để cung cấp dịch vụ điện cho họ. Những thay đổi trong hóa đơn năm nay khá nhỏ so với sự thay đổi đó.

Hỏi: Theo cách tính giá mới, những khách hàng sử dụng ít có phải trợ cấp cho những khách hàng khá giả không?

Đáp. Có những khách hàng khá giả là người sử dụng điện nhiều, cũng như có những khách hàng khá giả sử dụng điện ít. Ở đây có hai vấn đề khác nhau. Thứ nhất, các khách hàng sử dụng ít sẽ không phải trợ cấp cho những khách hàng khác — cách tính giá mới này điều chỉnh phần nào sự trợ cấp mà các khách hàng sử dụng ít đã được hưởng trong 15 năm qua. Từ năm 2001, chi phí của nhiều khách hàng sử dụng ít đã được trả bởi những khách hàng sử dụng điện nhiều. Theo cách tính giá mới, những khách hàng sử dụng điện ít sẽ phải trả một phần nhiều hơn trong chi phí của chính họ, dù vậy họ vẫn sẽ tiếp tục nhận được dịch vụ rẻ hơn chi phí.

Thứ hai, có sự hiểu lầm rằng khách hàng sử dụng điện nhiều là những khách hàng khá giả. Ủy ban đã xem xét bằng chứng và kết luận rằng sự liên quan này không rõ ràng. Có khá nhiều khách hàng sử dụng điện nhiều là những gia đình có lợi tức từ thấp đến trung bình hoặc người cao niên có lợi tức cố định, nhiều người trong số đó sống ở những vùng có khí hậu quá nóng cần phải dùng máy lạnh nên họ bị đẩy lên mức giá cao.

Hỏi: Còn những khách hàng có lợi tức thấp thì sao? Đến tháng Sáu họ sẽ thế nào?

Đáp. Bảo vệ cho những khách hàng có lợi tức thấp nhất của chúng tôi vẫn là công việc được biết đến với tên gọi là chương trình CARE. Gần một phần ba trong 4.3 triệu khách hàng tư gia của SCE được áp dụng giá biểu lợi tức thấp trong đó giá họ phải trả thấp hơn những khách hàng khác khoảng một phần ba. Chương trình giá biểu cho người có lợi tức thấp của California cung cấp một số khoản giảm giá nhiều nhất trong cả nước.

Vào tháng Sáu này, những khách hàng sử dụng điện từ ít đến trung bình trong chương trình CARE sẽ không thấy hóa đơn của họ tăng lên; những khách hàng sử dụng điện nhiều trong chương trình CARE sẽ thấy hóa đơn giảm giá của họ tăng lên khoảng 3 phần trăm. 

Hỏi: Một số người nói rằng lợi nhuận của SCE sẽ đưc tăng do s thay đổi về mức giá. Điu đó có đúng không?

Đáp: Không. Sự thay đổi về cách tính giá không tạo ra sự thay đổi trong tổng số tiền SCE thu từ tất cả các khách hàng hay lợi nhuận của SCE. Nói cách khác, tổng số tiền các khách hàng tư gia trả vẫn như cũ. Sự thay đổi là số tiền đó được phân chia thế nào giữa các khách hàng tư gia.

Hỏi: Một số người nói rằng cách tính giá mới làm mất đi khoản khích lệ cho việc bảo tồn. Điu đó có đúng không?

Đáp. Không. Vẫn tiếp tục có khoản khích lệ cho việc bảo tồn trong cách tính giá mới. Thực ra, chúng sẽ tăng thêm. Những khách hàng sử dụng điện ít đã không được hưởng khoản khích lệ cho việc bảo tồn vì giá biểu của họ đã bị cố định trong nhiều năm. Theo cách tính mới, họ trả tiền phù hợp hơn với chi phí dịch vụ dành cho họ, kèm thêm khoản khích lệ cho việc bảo tồn. Khoản khích lệ cho việc bảo tồn sẽ vẫn giữ nguyên cho những khách hàng sử dụng điện nhiều. Khách hàng sử dụng điện nhiều sẽ vẫn trả mức giá cao hơn và điều đó sẽ tiếp tục khuyến khích họ tiết kiệm điện.

Trong năm 2015, ủy ban đã phê chuẩn cho phép áp dụng khoản Phụ Phí Sử Dụng Nhiều Điện để khuyến khích nhiều hơn việc tiết kiệm điện, theo lịch trình quyết định này sẽ có hiệu lực vào đầu năm 2017. Khoản lệ phí đó sẽ tác động đến những khách hàng sử dụng nhiều gấp đôi số lượng điện tiêu thụ trung bình trong mỗi tháng.

Hỏi: Hóa đơn tối thiểu là gì? Có phải là những khách hàng không ở trong chương trình CARE sẽ thấy hóa đơn hàng tháng tăng thêm $10, và nhng khách hàng trong chương trình CARE sẽ thấy hóa đơn hàng tháng tăng thêm $5 không?

Đáp. Hóa đơn tối thiểu không phải là sự gia tăng giá biểu cho hầu hết khách hàng. Điều mà ủy ban chỉ thị là phần chi phí phân phối trong hóa đơn hàng tháng của khách hàng không ở trong chương trình CARE ít nhất sẽ là $10, trong khi đó phần chi phí phân phối trong hóa đơn hàng tháng của khách hàng trong chương trình CARE ít nhất sẽ là $5. Nếu hóa đơn phân phối của khách hàng nhiều hơn số tiền đó, thì hóa đơn của họ không thay đổi. Khoản lệ phí này chỉ tác động đến những khách hàng sử dụng điện rất ít với lý do là tất cả mọi khách hàng đều sử dụng mạng lưới điện vì vậy tất cả mọi khách hàng đều phải trả một phần chi phí của mạng lưới đó.

Hỏi: Giá biểu theo thời gian sử dụng (TOU) là gì, và khi nào thì giá biểu đó được áp dụng?

Đáp. Giá biểu theo thời gian sử dụng, chi phí tiền điện lệ thuộc vào giờ trong ngày và giờ trong năm sử dụng điện. Việc chuyển tất cả khách hàng không phải tư gia qua giá biểu theo thời gian sử dụng đã được hoàn tất vào năm 2015. Mặc dù giá biểu theo thời gian sử dụng cố định theo lịch trình sẽ áp dụng vào năm 2019 đối với các khách hàng tư gia, SCE đã lập ra những chương trình theo thời gian sử dụng dành cho khách hàng tư gia. Khách hàng có thể xem qua những chương trình đó và ghi danh ngay bây giờ nếu họ muốn.

Hỏi. Khách hàng sẽ được thông báo về những thay đổi sắp tới bằng cách nào?

Đáp. SCE đang tiếp xúc với khách hàng theo nhiều cách khác nhau, cả trực tiếp qua thư, cũng như bằng điện tử, và trong mạng. SCE còn cung cấp thông tin trong trang thay đổi giá biểu trong trang mạng của chúng tôi bao gồm dụng cụ Ước Tính Hóa Đơn mà khách hàng có thể dùng để xem thử sự thay đổi sẽ tác động đến họ như thế nào. Xin xem trong www.on.sce.com/ratechange.

Hỏi. Những thay đổi nói đến là giá biểu của tư gia. Những thay đi này có tác đng đến khách hàng doanh nghiệp, thương mại hay nông nghiệp không?

Đáp. Những khách hàng không phải tư gia của SCE nay được phục vụ bằng giá biểu theo thời gian sử dụng và không bị tác động bởi những thay đổi mức giá này. So với năm 2015, khách hàng không phải tư gia của SCE đã thấy giá biểu của họ trong năm nay được giảm khoảng 10 phần trăm. Điều này sẽ giúp cho các hóa đơn mùa hè có giá thấp hơn một chút.

Hỏi. Những thay đi đã đề cập tác đng đến khách hàng sử dụng năng lượng mặt trời tham gia vào chương trình Khách Hàng Đo Tổng Số Năng Lưng như thế nào?

Đáp. Những quyết định mới đây của ủy ban trong chương trình NEM sẽ thực hiện một vài thay đổi nhỏ trong cách tính chương trình dành cho khách hàng mới bắt đầu vào khoảng năm 2017. Mặc dù khách hàng trong chương trình NEM sẽ tiếp tục nhận được trọn phần tiền trừ trong giá biểu bán lẻ cho tất cả số lượng điện họ tiêu thụ tại địa điểm, phần bớt tiền cho điện năng được đưa lên mạng lưới điện sẽ ít hơn một chút. Ngoài ra, khách hàng mới trong chương trình NEM cần phải mua dịch vụ theo giá biểu theo thời gian sử dụng. Chương trình NEM theo lịch trình sẽ được xem lại vào năm 2019. Muốn biết thêm chi tiết, xin xem trong trang Bảng Giá Kế Tiếp CPUC NEM.