Media Contact: Susan Cox, (626) 302-2255    

ROSEMEAD, Calif., ngày 21 tháng Mười Hai, 2015 — Những học sinh lớp mười hai có ý định trở thành kỹ sư và định học ngành khoa học, kỹ thuật, công nghệ hoặc toán (STEM) ở bậc đại học nay vẫn còn thời gian để nộp đơn xin ngân quỹ 1.2 triệu Mỹ Kim của Edison International trong Chương Trình Học Bổng của Edison.

Hạn chót là ngày 1 tháng Hai.

Mỗi năm, Edison International, là công ty chính của Southern California Edison, cấp cho 30 học sinh trung học trong vùng dịch vụ của SCE mỗi em $40,000 học bổng trong thời gian bốn năm. Kể từ năm 2006, Edison International đã cấp 5.3 triệu Mỹ Kim học bổng cho 520 học sinh trong chương trình Học Bổng của Edison.

Bà Tammy Tumbling, giám đốc Hoạt Động Từ Thiện và Đầu Tư Cộng Đồng của SCE đã nói: “Chúng tôi hết sức khuyến khích những học sinh lớp mười hai trong vùng dịch vụ của SCE muốn theo học STEM ở bậc đại học nộp đơn xin Học Bổng của Edison. Chúng tôi biết những tốn kém kèm theo để học STEM là rất cao và có thể làm thoái chí những học sinh thiếu thốn và có lợi tức thấp. Đó là lý do tại sao chúng tôi cấp tiền học bổng cho 30 học sinh — để chúng ta có thể giúp thêm nhiều học sinh đạt được ước mơ của mình.”

Những thí sinh nộp đơn phải có điểm GPA từ 3.0 trở lên và đang cư ngụ hoặc theo học tại các trường trung học công hoặc tư trong vùng dịch vụ SCE. Những học sinh lớp mười hai phải cho thấy là các em cần sự trợ giúp về tài chánh và dự định sẽ đi học toàn thời gian để lấy bằng cử nhân kỹ thuật điện, kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật dân sự, kỹ thuật điện toán, kỹ thuật công nghệ, hệ thống khoa học điện toán/thông tin, kỹ thuật môi trường hoặc khoa học môi trường tại trường đại học hoặc viện đại học bốn năm.

Các học sinh trong những cộng đồng thiếu thốn và dân tộc thiểu số đặc biệt được khuyến khích nộp đơn.

Muốn nộp đơn và tìm hiểu thêm về điều kiện hợp lệ, các học sinh nên xem trong: scholarsapply.org/edisonscholars.

https://www.scholarshipamerica.org/edisonscholars/Những người được nhận học bổng sẽ được công bố vào tháng Tư. Những người nhận Học Bổng của Edison còn có thể được làm việc tập sự vào mùa hè tại SCE sau khi các em học xong đại học năm thứ hai. 

Sự ủng hộ từ thiện của Edison International qua Chương Trình Học Bổng của Edison được tài trợ hoàn toàn bởi những người có cổ phần trong Edison International. Tiền trả hóa đơn tiện ích của khách hàng SCE không tài trợ cho các khoản đóng góp của công ty. Đồng thời, con cái của nhân viên Edison International không được hưởng Chương Trình Học Bổng của Edison.

Giới Thiệu Về Edison International
Edison International (NYSE:EIX), cùng với các chi nhánh của họ, là nơi tạo ra điện và phân phối điện và là nhà đầu tư dịch vụ năng lượng và kỹ thuật, bao gồm năng lượng tái tạo. Văn phòng chính được đặt tại Rosemead, Calif., Edison International là công ty chính của Southern California Edison.