Truyền Thông Xin liên lạc: Susan Cox, (626) 302-2255

ROSEMEAD, Calif., ngày 1 tháng Mười, 2015 —Chương Trình Học Bổng Edison 1.2 triệu Mỹ Kim của Edison International, là chương trình giúp cho các học sinh lớp mười hai đạt được ước mơ vào đại học và theo đuổi ngành khoa học, kỹ nghệ, kỹ thuật và toán (STEM), đã công bố thời gian nộp đơn cho năm 2015-16 bắt đầu từ hôm nay cho đến ngày 1 tháng Hai.

Ba mươi học sinh trung học trong vùng dịch vụ của Southern California Edison (SCE), mỗi em sẽ được cấp $40,000 học bổng trong thời gian bốn năm. Kể từ năm 2006, Edison International, là công ty chính của SCE đã cấp 5.3 triệu Mỹ Kim học bổng cho 520 Học Sinh Được Nhận Học Bổng của Edison.

Ông Tammy Tumbling, giám đốc Hoạt Động Từ Thiện và Đầu Tư Cộng Đồng của SCE cho biết: “Chương Trình Học Bổng của Edison trợ giúp những học sinh nào có lợi tức thấp và gặp nhiều khó khăn, muốn theo đuổi ngành khoa học, kỹ nghệ, kỹ thuật và toán. Cơ hội việc làm và những nghề chuyên môn của thế kỷ hai mươi mốt sẽ được nâng cao bởi những người trẻ tuổi, xuất sắc trong ngành STEM, vì thế chúng tôi hết sức khuyến khích những học sinh lớp mười hai trong vùng phục vụ của SCE đủ điều kiện, nộp đơn xin Chương Trình Học Bổng của Edison.”

Những thí sinh nộp đơn phải có điểm GPA từ 3.0 trở lên và đang cư ngụ hoặc theo học tại các trường trung học công hoặc tư trong vùng dịch vụ SCE. Những học sinh lớp mười hai phải cho thấy là các em cần sự trợ giúp về tài chánh và dự định sẽ đi học toàn thời gian để lấy bằng cử nhân kỹ thuật điện, kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật dân sự, kỹ thuật điện toán, kỹ thuật công nghệ, hệ thống khoa học điện toán/thông tin, kỹ thuật môi trường hoặc khoa học môi trường tại trường hoặc viện đại học bốn năm.

Đặc biệt các học sinh trong những cộng đồng chưa được phục vụ đầy đủ và dân tộc thiểu số rất được khuyến khích nộp đơn.

Muốn nộp đơn và tìm hiểu thêm về điều kiện hợp lệ, các học sinh nên xem trong: scholarsapply.org/edisonscholars.

https://www.scholarshipamerica.org/edisonscholars/ Những người được nhận học bổng sẽ được công bố vào tháng Tư tới. Những người nhận học bổng còn có thể được làm việc tập sự vào mùa hè tại SCE sau khi các em học xong đại học năm thứ hai.

Ủng hộ từ thiện của Edison International qua Chương Trình Học Bổng của Edison được tài trợ hoàn toàn bởi những người có cổ phần trong Edison International. Tiền trả hóa đơn tiện ích của khách hàng SCE không tài trợ cho sự đóng góp của công ty. Đồng thời, con cái của nhân viên Edison International không được hưởng Chương Trình Học Bổng của Edison.

Giới Thiệu Về Edison International
Edison International (NYSE:EIX), cùng với các chi nhánh của họ, là nơi tạo ra điện, phân phối điện và là nhà đầu tư hạ tầng cơ sở và dịch vụ năng lượng, kể cả năng lượng tái tạo. Văn phòng chính được đặt tại Rosemead, Calif., Edison International là công ty chính của Southern California Edison.