Quan Hệ Truyền Thông, (626) 302-2255
Quan Hệ Nhà Đầu Tư, Sam Ramraj, (626) 302-2540

ROSEMEAD, Calif., Ngày 27 tháng Ba, 2023 — Southern California Edison hôm nay đã trình Kế Hoạch Giảm Thiểu Cháy Rừng giai đoạn 2023-25 cho Văn Phòng An Toàn Cơ Sở Hạ Tầng Năng Lượng của California. SCE đã giảm 75%-80% khả năng xảy ra cháy rừng liên quan đến thiết bị tiện ích của mình kể từ năm 2018. Đây là một cải tiến đáng kể trong thời gian ngắn và các mục tiêu an toàn công cộng dài hạn của công ty tiếp tục rất có triển vọng.

Kế hoạch năm nay trình bày chi tiết chiến lược của công ty để tiếp tục củng cố mạng lưới điện bằng dây dẫn được bọc kín, còn gọi là dây điện có vỏ bọc, và làm thêm nhiều đường dây điện ngầm ở những nơi có nhiều nguy cơ cháy rừng nhất.

Ông Steven Powell, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của SCE cho biết: “Chúng tôi có kế hoạch tiếp tục giảm nguy cơ cháy rừng và giảm ảnh hưởng của Cắt Điện vì An Toàn Công Cộng (PSPS) trong giai đoạn ba năm này của chương trình giảm thiểu cháy rừng WMP thông qua các chương trình chăm sóc khách hàng và củng cố mạng lưới điện, dựa trên công việc ổn định mà chúng tôi đã hoàn thành trong vài năm qua. Chúng tôi hiểu ảnh hưởng của mối đe dọa cháy rừng và chương trình PSPS ngăn ngừa cháy rừng mà khách hàng ở các khu vực có nhiều nguy cơ hỏa hoạn phải đối mặt.”

Kế hoạch giai đoạn 2023-25 bao gồm một loạt các biện pháp và yếu tố chính từ các kế hoạch trước đó. Các biện pháp này bao gồm gia tăng bảo vệ mạng lưới điện chủ yếu nhờ lắp đặt dây dẫn được bọc kín, tăng cường quản lý cây xanh cũng như các hệ thống giám sát và cảnh báo tiên tiến để nâng cao nhận thức về tình huống khi thời tiết nguy hiểm — tất cả các biện pháp đều rất quan trọng để ngăn ngừa bắt lửa từ cơ sở hạ tầng tiện ích. Kế hoạch đưa ra thêm việc tiếp tục sử dụng máy bay không người lái và máy bay trực thăng để kiểm tra hơn 250,000 công trình mỗi năm ở những khu vực có nhiều nguy cơ hỏa hoạn để xác định nhu cầu sửa chữa hoặc thay thế có thể có.

Ông Robert Engler, Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Thousand Oaks cho biết: “Thành phố của tôi đã được Tiểu Bang California xác định là khu vực có nhiều nguy cơ hỏa hoạn. Vì vậy mà tôi đánh giá cao kế hoạch chống cháy rừng hàng năm của Southern California Edison và những cố gắng hợp tác của họ để giảm thiểu nguy cơ cháy rừng trong cộng đồng. Củng cố mạng lưới điện, quản lý cây xanh và triển khai các nguồn trợ giúp như Máy Bay Trực Thăng của Lực Lượng Ứng Phó Nhanh là dấu hiệu cho thấy những cố gắng của Edison để giảm khả năng tiếp xúc với lửa ở các thành phố như thành phố của chúng tôi.”

Kế hoạch ưu tiên lắp đặt dây dẫn được bọc kín ở những khu vực có nhiều nguy cơ cháy rừng và cắt điện PSPS. SCE có kế hoạch lắp đặt thêm hơn 2,850 dặm dây dẫn được bọc kín trong giai đoạn kế hoạch này. Đến cuối năm 2025, công ty dự kiến sẽ thay thế hơn 7,200 dặm, tương đương khoảng 75%, đường dây phân phối điện trên cao bằng dây dẫn được bọc kín ở các khu vực có nhiều nguy cơ hỏa hoạn.

Bà Jill Anderson, phó chủ tịch điều hành Hoạt Động của SCE cho biết: “Kế hoạch giai đoạn 2023-25 của chúng tôi được xây dựng dựa trên tiến bộ đáng kể của chương trình giảm thiểu cháy rừng trong bốn năm qua — tiến bộ cần thiết khi chúng ta chứng kiến sự tàn phá của thời tiết khắc nghiệt. Các cố gắng giảm thiểu cháy rừng của chúng tôi sẽ bổ sung khả năng phục hồi cho hệ thống điện khi chúng tôi điều hướng khí hậu thay đổi và tiến tới tăng cường việc chuyển đổi sang dùng điện trong nền kinh tế.”

SCE đã xác định các khu vực có nhiều nguy cơ cháy rừng trong khu vực dịch vụ của mình để ưu tiên lắp đặt các đường dây điện ngầm. Công ty đang kiểm tra đánh giá hàng trăm dặm đường dây để lắp đặt dây điện ngầm và có kế hoạch hoàn thành khoảng 100 dặm vào năm 2025 để giải quyết nguy cơ cao do hạn chế lối ra vào cộng đồng, hậu quả cực kỳ tiềm ẩn và các yếu tố khác.

Trong giai đoạn kế hoạch tiếp theo, SCE sẽ tiếp tục tập trung và ưu tiên nhiều cố gắng của công ty cho các cộng đồng dễ bị tổn thương và những khu vực thường bị ảnh hưởng bởi những lần cắt điện PSPS, đặc biệt là đối với các khách hàng cần Giúp Đỡ về Đi Lại và Chức Năng. SCE cũng sẽ đánh giá và chọn lọc các chương trình phối hợp với các bên cộng tác và tiếp ngoại tới khách hàng dựa trên phản hồi nhận được từ các bên cộng tác này

Cuối cùng, SCE đang mở rộng quan hệ cộng tác với các cơ quan cứu hỏa trong khu vực dịch vụ, Lực Lượng Ứng Phó Nhanh (QRF) bây giờ sẽ bao gồm các nguồn hỗ trợ chữa cháy hoạt động trên không quanh năm. QRF bao gồm máy bay trực thăng, máy bay trinh sát và thiết bị hỗ trợ chữa cháy. Những khả năng này giúp giảm hậu quả của hỏa hoạn, cung cấp khả năng phục hồi cho khách hàng và bảo vệ cơ sở hạ tầng điện.

Xin ghé vào Edison.com/wildfire-safety để biết thêm thông tin về Kế Hoạch Giảm Thiểu Cháy Rừng của SCE

Về Southern California Edison
Là một công ty Edison International (NYSE: EIX), Southern California Edison là một trong những công ty tiện ích điện lớn nhất quốc gia, phục vụ khoảng 15 triệu dân qua 5 triệu trương mục khách hàng trong khu vực dịch vụ rộng 50,000 dặm vuông ở miền Trung, Duyên Hải và Miền Nam California.