Liên Lạc Truyền Thông: Susan Cox (626) 302-2255

ROSEMEAD, Calif., Ngày 2 tháng Năm, 2014 —   Tiến Sĩ Ding-Jo H. Currie, Ph.D, giáo sư trường Đại Học California State University, Fullerton hôm nay đã cùng với Southern California Edison (SCE) chào mừng các đối tác cộng đồng và cơ sở kinh doanh trong vai trò diễn giả chính tại lễ mừng  Tháng Di Sản Á Châu Thái Bình Dương lần thứ chín.

“Chào  Mừng Các Đối Tác Cộng Đồng và Cơ Sở Kinh Doanh”, đó là chủ đề của chương trình tổ chức tại Trung Tâm Giáo Dục Năng Lượng SCE  ở Irvine. Lễ mừng năm nay cũng nêu bật sự đầu tư và đóng góp của SCE cho nền giáo dục cao cấp,” đặc biệt cho những học sinh Á Châu được học bổng của Chương Trình Học Giả Edison.”

Bà Lisa Cagnolatti, phó chủ tịch Phân Bộ Khách Hàng Kinh Doanh tại SCE, phát biểu, “Lễ mừng Tháng Di Sản Á Châu Thái Bình Dương hằng năm của chúng tôi là cơ hội bày tỏ lòng biết ơn đối với những cộng đồng chúng tôi phục vụ. Sự liên kết của chúng tôi với các lãnh đạo cộng đồng và khu vực kinh doanh chính là nguyên lý nền tảng trong dịch vụ chúng tôi cung cấp cho khách hàng.”

Diển giả chính, Tiến Sĩ Currie  vốn là một cổ động viên quán quân cho nền giáo dục cao cấp của hệ thống các  trường Đại Học Cộng Đồng California trong suốt hơn 30 năm nay. Giáo sư từng là chủ tịch hội đồng quản trị Đại Học Cộng Đồng Coastline Community College từ năm 2002 tới 2009, và rút khỏi Học Khu Coast Community College District để về hưu sau thời gian làm chưởng ấn từ năm 2009 tới 2011. Tiến Sĩ Currie trước đây cũng từng làm phụ tá tổng quản trị kiêm phó chủ tịch khoa Phát Triển Kinh Tế và Cộng Đồng tại trường đại học Rio Hondo College ở Whittier.

Ngoài ra, những đơn vị nhận giải thưởng của SCE gồm có: 

  • Giải Thưởng Tham Gia Nâng Cao Hiệu Quả Năng Lượng - Din Tai Fung, USA.  Nhận giải thưởng là các vị: Frank Yang, Tổng Giám Đốc; Aaron Yang, tổng quản trị; Paul Yeh, quản trị trương mục BCD; và Johnathan Van, quản trị trương mục SCE.
  • Giải Thưởng Tham Gia Nâng Cao Hiệu Quả Năng Lượng  – Lollicup USA, Inc.  Nhận giải thưởng là các vị: Alan Yu, Chủ Tịch Tổng Giám Đốc; Paul Yeh, quản trị trương mục BCD; và Andrew Lee,  Sở Xây Dựng Kiến Trúc Mới tại SCE.
  • Giải Thưởng Hợp Tác Cộng Đồng – Khmer Girls in Action.  Nhận giải thưởng là các vị: Lian Cheun, giám đốc chấp hành; Zoe Pruong-McCreery, quản trị công vụ; và Patricia Tin, Hội Cựu Thành Viên KGA.
  • Giải Thưởng Năng Động Kinh Doanh Đa Sắc Dân – Southern States LLC.  Nhận giải thưởng là các vị: Raj Anand, Chủ Tịch Tổng Giám Đốc; và Armando Elvira, đại diện MKI.

Hetty Chang, xướng ngôn viên Đài KNBC điều khiển chương trình.  

Về Southern California Edison

Là chi nhánh của công ty Edison International (NYSE:EIX), Southern California Edison là một trong những nhà máy tiện ích điện lớn nhất trên toàn quốc, phục vụ gần 14 triệu người xuyên qua 4.9 triệu trương mục khách hàng trên địa bàn phục vụ rộng 50,000 dặm vuông ở vùng Trung Châu, Duyên Hải và Nam California.