Truyền Thông Xin liên lạc: Susan Cox, (626) 302-2255

ROSEMEAD, Calif., ngày 6 tháng Năm, 2016 — Lễ kỷ niệm Tháng Di Sản Người Mỹ Gốc Á Đảo Thái Bình Dương (AAPI) hàng năm lần thứ 11 của Southern California Edison để kỷ niệm sự hợp tác của doanh nghiệp và cộng đồng Á Châu diễn ra hôm nay tại Trung Tâm Giáo Dục Năng Lượng của SCE ở Irwindale.

Ông Pedro Pizarro, chủ tịch SCE, sẽ trình bày về quyết tâm của cơ quan tiện ích này đối với việc tham gia vào dân vụ cũng như sự đa dạng và hòa hợp. Buổi tổ chức sẽ giúp doanh nghiệp và cộng đồng gốc Á Châu đoàn kết lại, vinh danh những nhà vô địch về tiết kiệm năng lượng AAPI và nhấn mạnh vào sự hợp tác của SCE trong chủ trương đền đáp cho những cộng đồng mà cơ quan này đang phục vụ.

Năm nay, những nơi được nhận giải thưởng của SCE là Brighton Management, Trung Tâm Liên Kết Người Mỹ Gốc Á Ủng Hộ Quyền Tự Quản (CAUSE) và LTL Attorneys LLP.

Cô Nanxi Liu, CEO và đồng sáng lập viên của Enplug, Inc., sẽ giữ vai trò diễn giả chính. Trong năm cuối học tại University of California, Berkeley, cô là đồng sáng lập một công ty khởi nghiệp thành công chuyên chế tạo những hợp chất polymer giúp cho thuốc chủng ngừa không cần phải giữ trong tủ lạnh mà vẫn sử dụng được. Nhờ sáng chế này, cô đã được nhận Giải Thưởng Nhà Sáng Chế Trẻ của năm 2014 do Microsoft và Nokia bảo trợ. Công trình khởi nghiệp mới nhất của cô, Enplug, là một trong những phần mềm được sử dụng nhiều nhất trên thế giới để trình bày nội dung tương tác trên màn hình của sân vận động và nhà hàng.

Những nơi được nhận giải thưởng AAPI năm 2016 của SCE là:

  • Brighton Management (Giải Thưởng Tham Gia Tiết Kiệm Năng Lượng), là một công ty do người Hoa sở hữu, làm chủ hoặc điều hành 45 khách sạn lớn ở Irvine. Qua sự tham gia của các khách sạn vào những chương trình tiết kiệm năng lượng của SCE như Energy Efficiency Express Solutions, Brighton Management đã giảm mức sử dụng điện hàng năm được 265,000 kilowatt-giờ — mỗi năm tiết kiệm được $42,400.
  • Trung Tâm Liên Kết Người Mỹ Gốc Á ủng hộ Quyền Tự Quản (Giải Thưởng Hợp Tác Cộng Đồng) chú trọng vào việc làm thay đổi đời sống và đáp ứng nhu cầu đa dạng của cộng đồng AAPI qua sự chủ động tham gia vào những hoạt động từ thiện. Qua Quỹ Cộng Đồng Người Gốc Á Thái Bình Dương (APCF), 3 triệu Mỹ Kim đã được trao cho những cơ quan liên kết và những tổ chức cộng đồng khác để giúp cải thiện đời sống của 225,000 người nói 27 thứ tiếng Á Châu và Đảo Thái Bình Dương, ngoài tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.
  • LTL Attorneys LLP (Giải Thưởng Doanh Nghiệp Đa Dạng) là một trong những hãng luật lớn nhất trong cả nước do người thiểu số và phụ nữ làm chủ. Các luật sư của hãng này phục vụ trong hội đồng của những tổ chức bất vụ lợi, tình nguyện thời giờ của họ cùng với các cơ quan cộng đồng địa phương và tổ chức khác và làm việc trong những vụ kiện lớn vì lợi ích công cộng. Ngoài ra, các luật sư còn đến thăm những cơ quan tỵ nạn và làm việc với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ nạn nhân bị bạo hành trong gia đình và giảng dạy những vấn đề pháp lý cho người di trú chỉ nói được tiếng Tây Ban Nha.

Giới Thiệu Về Southern California Edison

Công ty Edison International (NYSE:EIX), Southern California Edison là một trong những hãng điện lớn nhất quốc gia, phục vụ cho gần 14 triệu người qua 5 triệu trương mục khách hàng trong một vùng rộng 50,000-dặm-vuông ở vùng Trung Tâm, Duyên Hải và Nam California.