Những kẻ lường gạt tiếp tục nhằm đến khách hàng tiện ích khắp nơi trên toàn quốc. Điển hình, chúng tự xưng là nhân viên “thu nợ” và đe dọa sẽ cắt dịch vụ điện trừ khi nhận được khoản tiền trả ngay lập tức bằng thẻ rút tiền mặt. Chúng tôi không muốn quý vị trở thành nạn nhân của trò lường gạt này. Hãy làm theo những lời khuyên sau đây để tránh bị lừa tiền.

 

1. GỌI TỚI

Đòi trả tiền ngay nếu không sẽ cắt điện.

SỰ THẬT

SCE không bao giờ gọi điện đòi trả ngay với lời đe dọa sẽ cắt dịch vụ.

 

2. GỌI TỚI

Yêu cầu quý vị mua thẻ rút tiền mặt.

SỰ THẬT

SCE không chấp nhận thẻ rút tiền mặt để trả hóa đơn.

 

3. GỌI TỚI

Nói rằng họ ở bộ phận cắt dịch vụ của SCE.

SỰ THẬT

SCE không có bộ phận cắt dịch vụ.

 

4. GỌI TỚI

Yêu cầu cho người đến thu tiền.

SỰ THẬT

Nhân viên SCE sẽ không bao giờ đến tận nơi thu tiền mặt.

 

5. GỌI TỚI

Vào ngày cuối tuần hoặc ngày lễ.

SỰ THẬT

SCE không giao dịch vào các ngày cuối tuần hoặc ngày lễ.

 

Nếu quý vị nghi ngờ có lường gạt, hãy gác máy và báo với cảnh sát địa phương và SCE tại số 1-800-655-4555. Hãy cẩn trọng khi xác minh danh tính của người gọi tới – hỏi tên, số điện thoại của bộ phận đó và số điện thoại của hãng. Không bao giờ để lộ thông tin cá nhân cho bất kỳ ai, bao gồm cả số thẻ tín dụng và số mật mã.

Xin tìm hiểu thêm cách thức giữ an toàn và tự bảo vệ khỏi những trò lường gạt tại: on.sce.com/ScamAlert.