Liên Lạc Truyền Thông: Susan Cox, (626) 302-2255

ROSEMEAD, Calif., Ngày 2 Tháng Sáu, 2014 — Bắt đầu từ 1 tháng Sáu, những thay đổi về mức lợi tức tối đa để được tham gia chương trình Giá Năng Lượng Thay Thế Tại California (CARE) và Trợ Giá Điện Gia Đình (FERA) có thể giúp thêm nhiều khách hàng Southern California Edison (SCE) đủ tiêu chuẩn được giảm giá tiền điện.  

Giới hạn về lợi tức của chương trình CARE và FERA đã được nâng lên, nghĩa là SCE sẽ có thêm nhiều khách hàng đủ tiêu chuẩn tham gia một trong hai chương trình. Chương trình CARE có thể giảm khoảng 30 phần trăm giá điện, và chương trình FERA cho giảm giá hàng tháng dựa vào mức sử dụng năng lượng của những gia đình có từ 3 người trở lên và hội đủ tiêu chuẩn về lợi tức.

Ông Jack Parkhill, giám đốc phụ trách Chương Trình  Trợ Giúp Kinh Tế và Tiêu Chuẩn Lợi Tức tại SCE, phát biểu, “Chúng tôi vui mừng đón nhận những thay đổi về mức lợi tức, cho phép SCE phục vụ thêm nhiều khách hàng đủ tiêu chuẩn hưởng quyền lợi của các chương trình giảm giá năng lượng này. Chúng tôi khuyến khích quí khách tìm hiểu thêm về mức giá cả và phương thức nộp đơn bằng cách lên mạng SCE tại địa chỉ www.sce.com/billhelp hoặc gọi số 1-800-655-4555.” 

Tiêu chuẩn mới về lợi tức để tham gia các chương trình CARE và FERA như sau:

CHƯƠNG TRÌNH CARE/FERA

Lợi  Tức Tối Đa Toàn Gia Đình

Có Hiệu Lực từ 1 Tháng Sáu, 2014

Số Người trong

Gia Đình

Tổng Số Lợi Tức Trong Một Năm của Cả Gia Đình *

CARE

FERA

1 tới 2 người

Tối đa  $31

Không  đủ tiêu chuẩn

3 người

Tối đa $39

$39,581 - $49,475

4 người

Tối đa $47

$47,701-$59,625

5 người

Tối đa $55

$55,821 - $69,775

6 người

Tối đa $63

$63,941-$79,925

7 người

Tối đa $72

$72,061-$90,075

8 người

Tối đa $80

$80,181-$100,225

Thêm 1 người nữa

$8

$8,120-$10,150

* Mức lợi tức trước khi trừ thuế của tất cả mọi nguồn trong gia đình cộng lại trong năm

Mùa hè đã đến gần, SCE xin khuyến khích khách hàng tích cực áp dụng các biện pháp bảo tồn năng lượng qua những hướng dẫn sau đây:  

  • Bớt sử dụng năng lương trong những ngày nóng từ 2 tới 6 giờ chiều là thời gian nhu cầu lên tới cao điểm .
  • Không vặn đồng hồ máy lạnh xuống thấp hơn 78 độ khi trời nóng. 
  • Dùng quạt điện thay vì máy lạnh khi có thể được.
  • Kéo màn và mành che cửa để ngăn ánh nắng trực tiếp trong những lúc trời nóng.
  • Dùng máy rửa chén đĩa, máy giặt sấy trong giờ ban sáng và ban tối.  

Muốn biết thêm về cách tiết kiệm năng lượng và giảm giá tiền điện vào mùa hè này, xin lên mạng www.SCE.com/CoolSavings. Khách hàng cũng có thể tìm hiểu thêm về cách tiết kiệm và hướng dẫn nâng cao hiệu quả năng lượng tại TwitterFacebook của SCE.

Về Southern California Edison

Là chi nhánh của công ty Edison International (NYSE:EIX), Southern California Edison là một trong những nhà máy tiện ích điện lớn nhất trên toàn quốc, phục vụ gần 14 triệu người xuyên qua 4.9 triệu trương mục khách hàng trên địa bàn phục vụ rộng 50,000 dặm vuông ở vùng Trung Châu, Duyên Hải và Nam California.