Liên Lạc Truyền Thông: Maureen Brown, (626) 302-2255

ROSEMEAD, Ngày 8 tháng Mười, 2014 — Buổi thử nghiệm hệ thống báo động hằng năm tại nhà máy nguyên tử San Onofre mới đóng cửa gần đây sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng Mười.

Hệ  Thống Còi Báo Động Cho Cộng Đồng của nhà máy nguyên tử này sẽ ảnh hưởng tới các thành phố Dana Point, San Clemente và San Juan Capistrano, cũng như một số vùng khác thuộc phía nam Quận Cam, các công viên tiểu bang gần đó và Trại Pendleton thuôc Căn Cứ Thủy Quân  Lục Chiến.

Ông Tom Palmisano, phó chủ tịch kiêm trưởng ban nguyên tử tại công ty Southern California Edison (SCE), sở hữu chủ đa số cổ phần tại nhà máy nguyên tử, phát biểu: "Bảo vệ sức khỏe và an toàn cho nhân viên và công chúng vẫn là trách nhiệm quan trọng nhất của chúng tôi.”

Năm mươi ụ còi sẽ vang lên nhiều lần trong các khu vực chung quanh nhà máy nguyên tử  San Onofre từ 10 giờ sáng đến giữa trưa, mỗi lần kéo dài chừng 3 phút.  Các hồi còi sẽ phát ra âm thanh liên tục, đều tiếng, dễ nhận biết và khác hẳn với các hồi còi được cảnh sát và cứu hỏa sử dụng.

Chúng tôi hiện đang phân phối truyền đơn giải thích cho cư dân, doanh nghiệp và trường học trong vùng. Trước khi và trong khi hụ còi thử nghiệm, chương trình phát thanh Hệ Thống Báo  Động Khẩn Cấp của Quận Cam trên đài KWVE107.9 cũng sẽ thông báo với công chúng về buổi thử nghiệm ấy.

Hệ thống còi được kích hoạt do Quận Cam, các thành phố Dana Point, San Clemente và San Juan Capistrano. Các giới chức thuộc chính quyền địa phương cũng có thể dùng hệ thống này để thông báo cho cư dân khi có biến cố nguy cấp không liên quan tới nguyên tử. Trong tương lai, sẽ không còn cần đến còi báo động sau khi Ủy Ban Giám Sát Nguyên Tử NRC chấp thuận kế hoạch đối phó nguy cấp đã hiệu đính, phản ánh tình trạng đóng cửa vĩnh viễn nhà máy này.

Từ tháng Sáu 2013, SCE đã thông báo sẽ cho Đơn Vị Số 1 và Số 2 về hưu, đồng thời đã khởi sự chuẩn bị giải nhiệm nhà máy. SCE đã thiết lập các nguyên tắc cốt lõi về an toàn, trách nhiệm và gắn kết để hướng dẫn tiến trình giải nhiệm. Cần thêm chi tiết về SCE, xin lên mạng www.songscommunity.com.

Về Southern California Edison

Là chi nhánh của công ty Edison International (NYSE:EIX), Southern California Edison là một trong những nhà máy tiện ích điện lớn nhất trên toàn quốc, phục vụ gần 14 triệu người xuyên qua 4.9 triệu trương mục khách hàng trên địa bàn phục vụ rộng 50,000 dặm vuông ở vùng Trung Châu, Duyên Hải và Nam California.