ROSEMEAD, Calif., Ngày 20 tháng Giêng, 2015 — Edison International, là công ty mẹ của Southern California Edison (SCE), nhắc nhở những học sinh năm cuối trung học rằng các em vẫn còn thời gian để nộp đơn xin Chương Trình Học Bổng Edison cho niên khóa 2014-15, với số tiền $1.2 triệu học bổng dành cho những học sinh năm cuối trung học dự định sẽ vào đại học để học những ngành khoa học, kỹ thuật, công nghệ hoặc toán (STEM). Hạn chót để nộp đơn là ngày 1 tháng Hai.

Có ba mươi phần học bổng trị giá $40,000 mỗi phần và trả trong thời gian bốn năm sẽ được cấp cho những học sinh năm cuối trung học là những em đang cư ngụ hoặc đi học tại các trường trung học công hoặc tư trong vùng phục vụ của SCE.

Những học sinh nộp đơn phải có điểm GPA từ 2.8 trở lên. Những em trong gia đình có lợi tức thấp và những cộng đồng không được phục vụ đầy đủ đặc biệt rất nên nộp đơn.

Kể từ năm 2006, Edison International đã cấp gần $4 triệu học bổng cho 460 Học Sinh Được Nhận Học Bổng của Edison.

Muốn nộp đơn và để tìm hiểu thêm về điều kiện hợp lệ, các học sinh nên vào xem trong: http://www.scholarsapply.org/edisonscholars. Đơn xin phải nhận được trước 11 giờ 59 đêm Giờ Miền Tây (PST), ngày 1 tháng Hai.

Bấm vào đây để xem video về Chương Trình Học Bổng của Edison và những học sinh được nhận học bổng năm ngoái.

Những học sinh được nhận học bổng sẽ được công bố vào tháng Tư và các em cũng có thể hội đủ điều kiện hợp lệ làm tập sự mùa hè tại SCE sau khi học xong đại học năm thứ hai. Con của nhân viên Edison International không được hợp lệ hưởng Chương Trình Học Bổng của Edison.

Muốn biết thêm thông tin về SCE, hãy theo dõi chúng tôi trong TwitterFacebook.

Giới Thiệu Về Edison International

Edison International (NYSE:EIX), bao gồm tất cả các chi nhánh, là nơi phát điện và phân phối nguồn điện và là nhà đầu tư dịch vụ năng lượng và kỹ thuật, bao gồm năng lượng tái tạo. Văn phòng chính tọa lạc tại Rosemead, Calif., Edison International là công ty mẹ của Southern California Edison, là một trong những hãng điện lớn nhất trên toàn quốc.