Khách Hàng của SCE Nhận $59 Tín Dụng Khấu Trừ Hóa Đơn Tháng Tư Nhờ Chương Trình Chống Biến Đổi Khí Hậu của Tiểu Bang

Cùng với khách hàng cư dân, các trương mục doanh nghiệp nhỏ SCE cũng sẽ bắt đầu được nhận tín dụng khấu trừ hóa đơn hai lần mỗi năm

April 13, 2022

Liên hệ Truyền thông: Ron Gales, (626) 302-2255

ROSEMEAD, Calif., 13 Tháng Tư, 2022 — Khách hàng cư dân của Southern California Edison sẽ được nhận $59 Tín Dụng Khí Hậu California (California Climate Credit) trên bản kê hóa đơn tháng Tư và tháng Mười. Đây là lần đầu tiên kể từ khi hình thành ý tưởng về khoản tín dụng này vào năm 2014, hầu hết các khách hàng doanh nghiệp nhỏ của SCE cũng sẽ nhận được khoản tín dụng trên bản kê của mình.

Trước đây, khoản tín dụng hai lần một năm có giá trị từ $29 đến $40 dành cho khách hàng cư dân của SCE. Theo hướng dẫn mới đây của Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California, khách hàng doanh nghiệp nhỏ của công ty dịch vụ tiện ích do nhà đầu tư làm chủ này của tiểu bang cũng được nhận khoản tín dụng hai lần mỗi năm. Khoảng 500,000 trong số các trương mục doanh nghiệp nhỏ và 4.3 triệu trương mục cư dân của SCE hội đủ điều kiện hưởng khoản tín dụng này.

Quỹ cho Tín Dụng Khí Hậu California được lấy từ Chương Trình Hạn Mức Khí Nhà Kính (Greenhouse Gas Cap and Trade Program), nhằm giảm khí thải nhà kính từ các nhà máy điện, nhà phân phối gas tự nhiên, và các ngành công nghiệp lớn khác.

Bà Lisa D. Cagnolatti, phó chủ tịch cao cấp Dịch Vụ Khách Hàng của SCE cho biết: “Thật tuyệt vời khi thấy khoản tín dụng cho năm nay đang ở mức cao nhất từ trước đến nay. Giá tiêu dùng tăng cao gây khó khăn cho nhiều cư dân California, SCE sẽ tận dụng bất kỳ cơ hội nào để giúp khách hàng trả hóa đơn điện. Đó là lý do tại sao SCE cung cấp cho khách hàng nhiều lựa chọn được giúp đỡ ngắn hạn và dài hạn để trả hóa đơn.”

Đầu năm nay, SCE đã miễn tổng số nợ lên tới hơn 205 triệu Mỹ Kim qua Chương Trình Trả Nợ Quá Hạn California (California Arrearage Payment Program) để giúp khách hàng trả nợ hóa đơn năng lượng quá hạn tích lũy trong 16 tháng đầu của đại dịch COVID-19. Khoảng 260,000 khách hàng cư dân hội đủ điều kiện của SCE đã nhận được khoản tín dụng một lần trên hóa đơn điện tháng Hai hoặc tháng Ba để giảm một phần các khoản nợ hóa đơn năng lượng.

Các lựa chọn hỗ trợ khách hàng khác của SCE bao gồm:

Để biết thêm thông tin về các lựa chọn hỗ trợ khách hàng của SCE, xin ghé vào sce.com/findsupport. Để biết thêm thông tin về chương trình Tín Dụng Khí Hậu California, xin ghé vào trang mạng của CPUC này.

Giới thiệu về Southern California Edison
Công ty Edison International (NYSE: EIX), Southern California Edison là một trong những công ty dịch vụ điện lớn nhất trên toàn quốc, phục vụ cho khoảng 15 triệu người qua 5 triệu trương mục khách hàng trong khu vực phục vụ rộng 50,000 dặm vuông ở miền Trung, Duyên Hải và Nam California.

Topics: Affordability