Trong một phần của sáng kiến trên toàn tiểu bang, Southern California Edison chuẩn bị chuyển 400,000 trương mục khách hàng tư gia qua chương trình biểu giá Time-of-Use vào tháng Ba tới.

Bắt đầu từ tháng Mười Hai, SCE sẽ thông báo cho các khách hàng trong lần chuyển đổi đầu tiên được chọn tham gia ngẫu nhiên. Những khách hàng này sẽ nhận được nhiều thư từ liên lạc trước khi thực sự chuyển qua chương trình mới vào tháng Ba. Họ sẽ có tùy chọn để tiếp tục dùng biểu giá hiện tại của mình, chuyển qua một biểu giá TOU nào đó hoặc chuyển qua một biểu giá TOU khác.

Bà Jessica Lim, giám đốc Tiếp Thị SCE, trả lời các thắc mắc xem vấn đề này có ý nghĩa gì đối với khách hàng của SCE tham gia vào đợt chuyển đổi đầu tiên — và với những người không chuyển đổi.

Hỏi. Tại sao lại có việc chuyển qua các chương trình biểu giá TOU?

J. Lim: 
Có những khoảng thời gian nhất định trong ngày khi việc cung cấp điện ít tốn kém và tốt hơn cho môi trường bởi vì sự sẵn có của các nguồn năng lượng tái tạo rẻ hơn và sạch hơn. Biểu giá TOU cho phép các hãng tiện ích như SCE chuyển các khoản tiết kiệm chi phí này qua cho khách hàng. Chương trình cũng khuyến khích việc bảo tồn năng lượng và đảm bảo có sẵn điện khi khách hàng cần nhất.

Việc chuyển đổi này là một phần của sáng kiến trên toàn tiểu bang; tất cả các hãng tiện ích do nhà đầu tư làm chủ ở California đang có kế hoạch chuyển khách hàng đủ điều kiện qua các chương trình biểu giá TOU theo các giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020.

Hỏi. Chương trình biểu giá TOU hoạt động như thế nào?

J. Lim: 
Chương trình biểu giá cung cấp mức giá khác nhau tùy theo thời gian trong ngày, ngày trong tuần hoặc cuối tuần và mùa. Hóa đơn của khách hàng được quyết định dựa vào thời gian sử dụng điện lượng điện sử dụng. Ví dụ:  

  • Các khoảng thời gian trong ngày có nhu cầu lớn nhất trên lưới điện được gọi là Thời gian On-Peak. Giá sẽ cao hơn vào các quãng thời gian này.
  • Các khoảng thời gian có ít nhu cầu trên lưới điện, hoặc khi có nhiều nguồn tái tạo sạch được gọi là thời gian Mid-Peak, Off-Peak hoặc Super Off-Peak. Giá sẽ thấp hơn trong các quãng thời gian này.

Nếu khách hàng có thể chuyển một số việc sử dụng điện để lợi dụng biểu giá Off-Peak và Super Off-Peak thấp hơn, họ có thể giảm chi phí điện nói chung.

Hỏi. Tại sao tiểu bang California muốn khách hàng chuyển qua các chương trình biểu giá TOU?

J. Lim: 
Câu trả lời đơn giản nhất là các khoảng thời gian On-Peak là lúc mạng lưới điện bị căng thẳng nhất. Ý tưởng đằng sau biểu giá TOU là khuyến khích khách hàng chuyển một phần hoặc hầu hết lượng điện sử dụng, nếu có thể, sang các khoảng thời gian Off-Peak hoặc Super Off-Peak bằng cách cung cấp mức giá thấp hơn vào những giờ đó trong ngày, để SCE có thể chuyển lại cho khách hàng lợi ích khi có chi phí thấp hơn từ nguồn phát điện rẻ hơn và sạch hơn.

California là tiểu bang đứng đầu cả nước về sản xuất năng lượng mặt trời và đó là một tin tuyệt vời cho môi trường của chúng ta. Tuy nhiên, lưới điện chịu sức căng khi mặt trời lặn, là lúc mức năng lượng mặt trời giảm xuống. Khi đó, các tổng đài lưới điện phải bù đắp cho sự suy giảm này bằng cách nhanh chóng tăng các nguồn năng lượng khác, thường gây ô nhiễm nhiều hơn các nguồn năng lượng tái tạo.

Q. Biểu giá TOU mà khách hàng sẽ chuyển qua là gì?

J. Lim: 
Những người tham gia sẽ được chuyển qua một trong hai lựa chọn chương trình biểu giá TOU. Một chương trình có khoảng thời gian On-Peak từ 4-9 giờ chiều vào các ngày trong tuần. Chương trình kia có khoảng thời gian On-Peak từ 5-8 giờ chiều vào các ngày trong tuần, tốn kém hơn một chút trong quãng thời gian cao điểm ngắn hơn. Không có khoảng thời gian On-Peak vào các ngày cuối tuần, chỉ có khoảng thời gian Mid-Peak, Off-Peak và Super Off-Peak, (Bấm vào đây để xem giá cho mỗi chương trình biểu giá TOU).

Q. Những khách hàng nào sẽ tham gia thí điểm này?

J. Lim: 
SCE sẽ chọn ngẫu nhiên 400,000 chủ trương mục tư gia trên khắp khu vực phục vụ của chúng tôi. SCE phục vụ tổng số 4.3 triệu trương mục tư gia, do đó 400,000 trương mục là chưa đến 10 phần trăm số khách hàng của SCE.

Những khách hàng này sẽ bắt đầu nhận được thư thông báo vào tháng Mười Hai — 90 ngày trước đợt chuyển đổi vào tháng Ba — và họ sẽ tiếp tục nhận được thư từ liên lạc 30 ngày một lần cho đến ngày chuyển đổi.

Một số khách hàng sẽ bị loại ra khỏi quá đợt chuyển đổi ban đầu, chẳng hạn như:

  • Các khách hàng đã ghi danh vào chương trình Y Tế Căn Bản;
  • Các khách hàng đã ghi danh vào chương trình thông báo cho đệ tam nhân;
  • Các khách hàng cần đến tận nhà trước khi ngắt kết nối dịch vụ;
  • Khách hàng tư gia đang sử dụng biểu giá TOU (trên 50,000 trương mục tính đến cuối tháng Mười);
  • Các khách hàng Tập Hợp Lựa Chọn Cộng Đồng; và,
  • Các khách hàng CARE (Mức Giá Năng Lượng Thay Thế của California) và FERA (Trợ Giúp Giá Điện cho Gia Đình) thuộc các vùng khí hậu nóng do tiểu bang quy định.

Tuy nhiên, bất kỳ khách hàng nào cũng có thể chuyển qua các lựa chọn biểu giá này hoặc các tùy chọn có sẵn khác, tùy theo biểu giá nào là phù hợp nhất với lối sống của họ.

Hỏi. Có phải tất cả khách hàng đều được lợi từ chương trình biểu giá TOU không?

J. Lim: 
Biểu giá TOU sẽ tốt hơn đối với một số khách hàng so với những khách hàng khác. Nếu khách hàng có thể chuyển việc sử dụng điện để tận dụng quãng thời gian Off-Peak và Super Off-Peak có giá thấp hơn, họ có thể giảm được tổng chi phí điện của mình.

Các khoảng thời gian giá thấp nhất thường là vào các buổi sáng của các ngày trong tuần và buổi tối muộn trong suốt cả năm, cũng như các giờ buổi chiều sớm vào mùa đông. Nếu khách hàng sử dụng nhiều điện hơn trong các khoảng thời gian khác, hoặc không thể chuyển ít nhất một chút điện sử dụng của họ vào các khoảng thời gian này, thì chương trình giá biểu (“theo mức”) Tiêu Chuẩn Tư Gia, hoặc một chương trình giá biểu TOU khác có thể có lợi hơn. SCE sẽ cung cấp báo cáo phân tích hóa đơn tùy chỉnh để giúp khách hàng lựa chọn chương trình giá biểu phù hợp nhất với cách sống của họ.

Hỏi. Khi nào thì các khách hàng còn lại của SCE sẽ được chuyển qua biểu giá TOU?

J. Lim: 
Theo kế hoạch hiện nay, những khách hàng tư gia còn lại của SCE sẽ chuyển qua giá biểu này vào cuối năm 2020.

Hỏi. Tại sao SCE không chuyển tất cả khách hàng qua giá biểu mới cùng một lúc, mà làm theo từng giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020?

J. Lim: 
Đây là một nỗ lực lớn mà cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến hàng triệu người, vì vậy đợt đầu tiên này cho phép SCE thử nghiệm các quy trình của mình với một số ít trương mục khách hàng để xem khách hàng có những mong muốn gì và có thể cải tiến ở những khu vực nào trong hoạt động của chúng tôi. Bằng cách này, khi SCE bắt đầu chuyển hơn ba triệu trương mục còn lại sang chương trình biểu giá TOU vào năm 2020, SCE sẽ sẵn sàng thực hiện quá trình chuyển đổi lớn hơn này một cách trơn tru nhất có thể được cho khách hàng.

Để tìm hiểu thêm, xin hãy xem phần "Năm Tin Đồn và Sự Thật về Biểu Giá Time-of-Use.”