Liên Lạc Truyền Thông: Maureen Brown, (626) 302-2255

ROSEMEAD, Calif., Ngày 9 THÁNG SÁU, 2014 — Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California (CPUC) sẽ tổ chức một buổi gặp gỡ cộng đồng vào ngày 16 tháng Sáu tại Costa Mesa để thông tin về dự thảo thỏa ước hầu dàn xếp vụ việc nhà máy nguyên tử San Onofre, bản dự thảo hiện đã được đệ trình cho ủy ban. 

Dự thảo được công bố với ủy ban vào ngày 27 tháng Ba do công ty điện Southern California Edison (SCE), công ty điện gas San Diego Gas & Electric, Văn Phòng Bầu Chủ Người Sử Dụng Năng Lượng tiểu bang, các  đại diện giới tiêu thụ và nhiều thành phần khác để giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến cuộc điều tra của ủy ban về các Đơn Vị 2 và 3 tại nhà máy San Onofre.  

Mục đích buổi họp là để duyệt lại các điều khoản của thỏa ước, và lấy ý kiến của những cộng đồng dân cư sống quanh San Onofre. Chủ tọa phiên họp là thẩm phán tòa hành chánh, sẽ khai mạc chương trình bằng cách dành cho bên ủng hộ thỏa ước cắt nghĩa về các điều khoản dàn xếp, tiếp đó  là những người phản đối cũng có một cơ hội tương tự để giải thích quan điểm của mình. Thời gian còn lại (bắt đầu khoảng  4 giờ 45 chiều) được dành cho công chúng chất vấn và nhận xét. Xin mọi người cố gắng đến tham dự.

Đề tài:              Cuộc Họp Thông Tin Cộng Đồng

Thời gian:        Thứ Hai, ngày 16 tháng Sáu, từ 4 - 7 giờ tối

Địa điểm:         Costa Mesa Neighborhood Community Center1845 Park Avenue, Costa Mesa                

Tháng Mười Một, 2012, ủy ban đã mở cuộc điều tra (I1210013) về tình trạng ngưng hoạt động dài hạn của hai đơn vị phát điện nguyên tử tại San Onofre. Suốt 18 tháng qua, ủy ban đã tiếp nhận chứng cớ và tranh luận về nhiều vấn đề liên quan những tốn phí dính tới việc này. Tuy nhiên không phải tất cả mọi vấn đề đã được xem xét, và chưa có một quyết định chung cuộc nào được ban hành.

Ngày 7 tháng Sáu, 2013, SCE đã tuyên bố sẽ cho hồi hưu các Đơn Vị 2 và 3 của nhà máy San Onofre, và bắt đầu chuẩn bị giải nhiệm cơ sở này. Cần thêm chi tiết về dự thảo thỏa ước, xin lên mạng CPUC để xem danh sách các văn kiện trong cuộc điều tra, và đặc biệt là văn kiện đề nghị ủy ban chấp thuận thỏa ước nộp ngày 3 tháng Tư.

Về Southern California Edison

Là chi nhánh của công ty Edison International (NYSE:EIX), Southern California Edison là một trong những nhà máy tiện ích điện lớn nhất trên toàn quốc, phục vụ gần 14 triệu người xuyên qua 4.9 triệu trương mục khách hàng trên địa bàn phục vụ rộng 50,000 dặm vuông ở vùng Trung Châu, Duyên Hải và Nam California.