Quý vị, hoặc người quen của quý vị, có thể hội đủ điều kiện để được thay tủ lạnh, bóng đèn, hệ thống làm mát tiết kiệm năng lượng miễn phí hoặc các dịch vụ bảo toàn năng lượng khác nhau, có thể giúp tiết kiệm tiền bạc trên hóa đơn năng lượng Southern California Edison.

Thông qua Chương Trình Trợ Giúp Tiết Kiệm Năng Lượng, khách hàng hội đủ tiêu chuẩn về lợi tức có thể hợp lệ được nhận đồ gia dụng miễn phí và không phải trả chi phí lắp đặt. Khách hàng có thể hội đủ điều kiện thông qua việc tham gia hiện tại vào một chương trình trợ giúp công cộng hợp lệ hoặc tùy theo lợi tức của gia đình họ.

Năm ngoái, có hơn 74,000 hộ gia đình SCE tham gia vào Chương Trình Trợ Giúp Tiết Kiệm Năng Lượng, tiết kiệm hơn 27 triệu kilowatt-giờ điện và giảm 4,443 kilowatts nhu cầu điện.

Ông Mark Wallenrod, giám đốc Vận Hành Chương Trình của SCE cho biết: “SCE giới thiệu chương trình giảm giá điện, tiết kiệm năng lượng và trợ giúp khác cho những khách hàng hội đủ điều kiện về lợi tức trên khắp vùng phục vụ của chúng tôi những người đang cần giúp đỡ để đáp ứng nhu cầu về điện của họ. Với gần một phần ba số khách hàng hội đủ điều kiện, chúng tôi muốn đảm bảo để có thật nhiều gia đình tham gia và lợi dụng các chương trình không phải trả chi phí này để giúp giảm tiền trả hóa đơn năng lượng của họ.”

Tùy theo khu vực sinh sống của khách hàng, những sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng miễn phí của Chương Trình Trợ Giúp Tiết Kiệm Năng Lượng có thể bao gồm:

  • Tủ lạnh
  • Điều hòa không khí trung tâm hoặc điều hòa không khí trong phòng
  • Quạt hơi nước
  • Bơm hồ bơi
  • Đèn tiết kiệm năng lượng
  • Dải cắm điện thông mình
  • Các dịch vụ thích nghi với thời tiết

Khách hàng có thể tìm hiểu thêm về các chương trình trợ giúp tiết kiệm năng lượng và những chương trình cho khách hàng hội đủ điều kiện về lợi tức khác tại sce.com/billhelp hoặc gọi 1-800-736-4777.