Liên Lạc  Truyền  Thông: Susan Cox, (626) 302-2255

ROSEMEAD, Calif., Ngày 1 tháng 10, 2014 — Edison International, công ty mẹ của  Southern California Edison (SCE), thông báo đơn xin Học Bổng Edison Scholars niên khóa 2014-15 bắt đầu nhận từ hôm nay cho đến ngày 1 tháng Hai.   

Chương trình dành ra $1.2 triệu để cấp 30 học bổng trị giá $40,000 mỗi phần, trả trong 4 năm, dành cho các học sinh năm cuối bậc trung học tại Nam California có điểm GPA từ 2.8 trở lên, sống trong địa bàn phục vụ của SCE hoặc đi học tại các trường trung học công lập hay tư thục ở vùng này, đang có ý định theo học các ngành STEM, bao gồm khoa học, kỹ thuật, kỹ sư và toán học. Các em học sinh từ những cộng đồng thiếu dịch vụ và những sắc dân thiểu số lại càng được khuyến khích tham gia.  

Bà  Tammy Tumbling, giám đốc Từ Thiện Xã Hội và Đầu Tư  Cộng Đồng tại  SCE , phát biểu, “ Tôi khuyến khích các em năm cuối bậc trung học hội đủ tiêu chuẩn trong địa bàn phục vụ của SCE hãy nộp đơn xin học bổng Edison này. Là công ty năng lượng, chúng tôi nhận ra những kỹ năng cần thiết để xây dựng lực lượng lao động tương lai và thăng tiến đất nước, vì thế chương trình học bổng nhắm tới những học sinh chuẩn bị theo đuổi sự nghiệp trong các ngành khoa học, kỹ thuật, kỹ sư và toán học, cũng gọi là STEM.” 

Kể từ năm 2006, Edison International đã tặng gần $4 triệu tiền học bổng cho hơn 400 em trúng giải Edison Scholars.  

Bà Tumbling cho biết, “Chúng tôi chú  trọng đặc biệt đến việc trao học bổng cho các em học sinh thiếu tiếng nói đại diện muốn theo đuổi sự nghiệp trong ngành  STEM, vì triết lý trao tặng của chúng tôi là tất cả mọi người  đều phải có cơ hội để thành công.”

Muốn xin học bổng và biết thêm chi tiết về tiêu chuẩn làm đơn, xin các em lên mạng:  https://www.scholarsapply.org/edisonscholars/  

Danh sách trúng giải sẽ được công bố vào tháng Tư, người trúng giải cũng có thể được thực tập nội trú mùa hè tại SCE sau khi đã hoàn tất năm thứ hai đại học. Con cái trong gia đình nhân viên Edison International không được tham gia Chương Trình Học Bổng Edison Scholars.

Về Edison International
Edison International (NYSE:EIX), hoạt động xuyên qua các chi nhánh của mình, là đơn vị phát điện, phân phối điện và đầu tư hạ tầng cơ sở và các loại năng lượng, gồm cả năng lượng tái phục hồi. Edison International đặt trụ sở chính tại Rosemead, California, là công ty mẹ của Southern California Edison, một trong những công ty tiện ích điện lớn nhất Hoa Kỳ.  

Ngân khoản Edison International dùng để tài trợ các công cuộc từ thiện là hoàn toàn do cổ đông Edison International đóng góp.  Những khoản tiền hiến tặng cộng đồng thể hiện quyết tâm của công ty trong tư cách xí nghiệp công dân hàng đầu. Tiền điện do khách hàng  Southern California Edison (SCE) trả không được dùng vào các khoản tặng dữ của công ty.