Truyền Thông Liên Lạc: Paul Netter, (626) 302-2255

ROSEMEAD, Calif., Ngày 18 tháng Mười Một, 2015 — Hỏa Hoạn do chiên gà tây và hình tượng ngọn lửa  được chú ý rất nhiều khi nói tới an toàn trong Lễ Tạ Ơn. Chắc chắn là vậy. Sơ ý khi nấu ăn, tuy nhiên vẫn còn là vấn đề lớn vào ngày mà số vụ hỏa hoạn ở nhà nhiều gấp ba lần so với bất kỳ ngày nào trong năm.

Chẳng hạn, Sở Cứu Hỏa Hoa Kỳ đã cứu phó 445 vụ hỏa hoạn hàng ngày do nấu ăn trong nhà từ năm 2009-2013, theo Hiệp Hội Cứu Hỏa Quốc Gia, nhưng con số này lên đến 1,550 vào ngày Lễ Tạ Ơn năm 2013. Hơn 60 phần trăm vụ hỏa hoạn bắt đầu từ bếp và vào khoảng một phần ba là do sơ ý khi nấu ăn.

Trong những cố gắng để đối phó với hiểm họa này, Southern California Edison khuyến nghị khách hàng ưu tiên hàng đầu cho an toàn trong khi chuẩn bị cho Lễ Tạ Ơn này. Điều quan trọng là giảm bắt lửa từ những vụ hỏa hoạn trong Lễ Tạ Ơn gây ra trung bình 10 ca tử vong, 50 ca thương tích và 28 triệu Mỹ Kim thiệt hại tài sản cho những năm 2011-13.

Ông Don Neal, giám đốc Sức Khỏe và An Toàn của SCE đã nói: “Người ta có thể sơ ý khi chuẩn bị nhiều món và vui Lễ Tạ Ơn. Nhưng không bao giờ được sơ ý khi nấu ăn, đặc biệt là nấu trên bếp lửa. Điều này và những thận trọng căn bản khác có thể giúp cho Lễ Tạ Ơn an toàn và không có thương tích.”

Còn chảo chiên ngập dầu? Chúng gây ra khoảng 700 vụ hỏa hoạn hàng năm so với 99,000 vụ do bếp lửa và Cơ Quan Bảo Hiểm (UL), công ty an toàn sản phẩm độc lập hàng đầu, vẫn không chứng thực cho chảo chiên ngập dầu.

SCE khuyến nghị các lời khuyên an toàn khác cho Lễ Tạ Ơn:

  • Nhớ kiểm tra để thấy tất cả đồ gia dụng đều có nhãn UL và thay đồ gia dụng có dây bì sờn và cũ.
  • Cắm đồ gia dụng trên bếp lửa vào ổ cắm Tiếp Đất (GFCI).
  • Để đồ gia dụng tránh xa bồn rửa. Hãy nhớ đừng để điện gần nước.
  • Đừng để ổ điện quá tải khi cắm nhiều dây cắm nối dài và ống nối.
  • Với đồ gia dụng dùng nhiều điện, đừng sử dụng dây nối dài.
  • Đừng bao giờ đổ nước vào đám cháy điện hay dầu chiên. Để sẵn bình dập lửa, được UL niêm yết và xếp hạng để dập lửa cho đám cháy điện hoặc dầu chiên, ở gần.
  • Rút dây cắm cho đồ gia dụng không dùng đến, để tránh bật đồ điện lên do sơ ý.
  • Đừng để dây điện trong tầm tay của trẻ em và đừng để dây điện trên sàn nhà để tránh té ngã.

Để biết thêm về an toàn điện tại nhà, hãy ghé vào on.sce.com/staysafe. Theo dõi chúng tôi trên TwitterFacebook.

Về Southern California Edison

Hãng Edison International (NYSE:EIX), Southern California Edison là một trong những hãng tiện ích lớn nhất quốc gia, phục vụ gần 14 triệu dân qua 5 triệu trương mục khách hàng trong một khu vực 50,000 dặm vuông ở Miền Trung, Duyên Hải và Miền Nam California.