ROSEMEAD, Calif., Enero 23, 2017 — Ang Southern California Edison, isa sa mga nangunguna sa pagbabago ng sektor ng enerhiya, ay naghain sa Komisyon ng Mga Pampublikong Utility ng California (California Public Utilities Commission) ng malawakang plano para sa pagpapalawak ng de-kuryenteng transportasyon sa pinagseserbisyuhang lugar nito.

Alinsunod sa pangmatagalang tungkulin ng SCE sa pagsuporta sa de-kuryenteng transportasyon, nilalayon ng plano na madagdagan ang mga sasakyan, bus, medium- at heavy-duty na trak at industriyal na sasakyan at kagamitan na gumagamit ng kuryente sa pagpapatakbo.

“Naglalatag ang paghain na ito ng malinaw na plano upang mapabilis ang malawakang paggamit ng de-kuryenteng transportasyon, na mahalaga upang makamit ng California ang mga layunin nito sa climate change at para sa kapaligiran,” ayon kay Ron Nichols, Presidente ng SCE.

“Dumarami ang mga benepisyo ng mga de-kuryenteng sasakyan, ngunit mayroon pa ring mga balakid sa malawakang pagpapatupad sa mga ito — at may malinaw na tungkuling dapat gampanan ang mga utility at iba pang mga kalahok sa merkado sa pagsisikap na malampasan ang mga balakid na ito.”

Bukod pa sa mga makabagong programa para sa malawakang paggamit ng pampasaherong sasakyan, iniangkop ang plano sa Southern California, kung saan dumaan ang 40 porsyento ng mga produktong pumapasok sa bansa sa mga daungan at highway nito. Mahalaga ang industriya ng malawakang paghahatid ng mga produkto sa estado at lokal na ekonomiya, ngunit isa rin ito sa pinakamalaking pinagmumulan ng mga emisyon ng greenhouse gas at polusyon sa hangin mula sa heavy na sasakyang industriyal at pangkomersyo sa mga daungan, bodega at lagusan ng freeway.

May benepisyo ang mga proyektong ito sa lahat ng customer ng SCE, at may partikular na pagtutok sa “mahihirap na komunidad” — mga lugar na lubos na naaapektuhan ng polusyon at ekonomikong paghihirap, na madalas na matatagpuan sa mga dinadaanan ng transportasyon.

“Lubos na kinakailangan ang paglipat sa mga uri ng transportasyon na wala at halos walang emisyon para sa pagkamit ng mga layunin sa kalidad ng hangin sa rehiyong ito,” ayon kay Wayne Nastri, opisyal ng ehekutibong sangay ng Distrito ng Pamamahala ng Kalidad ng Hangin ng South Coast (South Coast Air Quality Management District). “Nagagalak at nasasabik kami sa mga plano ng SCE na tumutugma sa aming mga pagsisikap na pabilisin ang paglipat na ito, kabilang na ang pagtutok sa mahihirap na komunidad na lubos na naaapektuhan ng polusyon sa hangin.”

Nagpalabas din ang SCE ng white paper, “Transportation Electrification: Reducing Emissions, Driving Innovation,” na nagpapakita sa pangunahing papel na gagampanan ng pagiging de-kuryente ng transportasyon kung magtatagumpay ang California sa pagbabawas ng polusyon sa hangin at mga greenhouse gas: Kasalukuyang binabawasan ng mga de-kuryenteng sasakyan ang mga greenhouse gas nang higit sa 70 porsyento at ang mga nagpaparumi sa hangin na nagdudulot ng smog nang 85 porsyento kumpara sa mga sasakyang gumagamit ng gasolina. Habang nagdaragdag ng mga renewable na mapagkukunan sa grid, lalo pang makakabuti ang mga de-kuryenteng sasakyan sa kapaligiran.

Tumutugma sa at pinapalawak ng mga panukalang proyekto sa paghain sa komisyon ang pilot program na Charge Ready ng SCE, na tumututok sa paglalagay ng mga istasyon ng pag-charge ng EV sa mga paradahan kung saan matagalang nakaparada ang mga pampasaherong sasakyan.

Ang modelong Charge Ready, kung saan ipapatayo ng SCE ang lahat ng elektrikal na imprastraktura sa site ng customer upang suportahan ang mga istasyon ng pag-charge at magbibigay sila ng rebate sa pagbili ng mga estasyon ng pag-charge na iyon, ay ilalapat sa mga bagong bahagi ng sasakyan, kabilang na ang mga isinasaksak na trak, de-kuryenteng bus, kagamitan sa pagbubuhat ng kargada sa daungan at forklift.

Kung aaprubahan, gagawa ang kabuuang package sa paghain ngayong araw ng mga programa at imprastrakturang may halagang higit sa $570 milyon upang tulungang lumago ang merkado ng de-kuryenteng transportasyon sa loob ng limang taon at maisusulong nito ang pagbabawas ng greenhouse gas upang suportahan ang mga pagsisikap ng California na makamit ang layunin nito para sa 2030 na maging mas mababa ang antas ng climate change nang 40 porsyento kumpara sa antas nito noong 1990. Ang pagsuporta sa paglipat sa de-kuryenteng pagpapatakbo ay makakatulong na mabawasan ang mga emisyon mula sa tambutso na nakakadagdag sa mga paglabag sa mga federal na pamantayan ng ozone batay sa kalusugan sa Sourthern California. Marami sa mga proyektong ito ang maaaring ilapat sa iba pang bahagi ng California, na makakatulong na maabot ang mga target sa pagbabawas ng emisyon ng estado.

Kabilang sa Mga Panukala ang:

  • Pagpopondo para sa imprastraktura ng pag-charge ng mga medium- at heavy-duty na sasakyan. Gaya ng sa programang Charge Ready, magpapatayo ang SCE ng imprastraktura sa site ng customer at magbibigay ng rebate sa pagbili ng istasyon ng pag-charge. Bukod sa mga trak, susuportahan ng programang ito ang mga isinasaksak na bus, forklift at iba pang off-road na kagamitan. Bagama’t hindi kasama sa kasalukuyang ihinain, sasaliksikin ng SCE kasama ang Distrito ng Pamamahala ng Kalidad ng Hangin ng South Coast at iba pang mga stakeholder ang mga opsyon para sa isang programa ng pagpapagalaw ng kargada nang walang emisyon para sa pagbiyahe ng kargada mula sa Port of Long Beach patungo sa mga lugar ng pamamahagi sa looban.
  • Idinisenyo ang mga rate na bigyan ng insentibo ang paggamit ng EV. Tatanggalin ng kaakit-akit na opsyon ng rate na ito para sa mga may-ari ng EV ang mga demand charge sa isang panimulang panahon at sisimulan ang ang pagsingil sa mga oras ng isang araw kung saan parehong makikinabang ang mga customer at ang grid (ibig sabihin., may mga oras sa isang araw kung kailan mababa ang singil upang suportahan ang integrasyon ng renewable na enerhiya).

Kasama rin sa package ang ilang panandaliang pilot program:

  • Rebate sa customer para sa pagpapatayo ng residensyal na istasyon ng pag-charge. Magbibigay ng rebate ang SCE sa mga residensyal na customer na nakatira sa mga bahay na pang-isang pamilya o bahay na may maraming unit na hindi nasasaklawan ng programang Charge Ready upang magpatayo ng “make-ready,” isang de-kuryenteng imprastrakturang kinakailangan sa isang garahe o paradahan upang suportahan ang pag-charge ng EV. Mababawasan ng mga rebate ang halaga ng pagkakabit ng bagong circuit at, para sa ilang customer, ang halaga ng bagong panel.
  • Pagtatayo ng imprastraktura ng pag-charge ng sasakyan para sa mga de-kuryenteng pampublikong bus. Tulad ng programa medium- at heavy-duty na sasakyan, nagpapanukala ang SCE ng isang taong pilot upang magpatayo ng imprastraktura at magbigay ng rebate sa pagbili ng istasyon ng pag-charge para sa mga bus. Tututok ang proyektong ito partikular sa mga progresibong ahensya ng pampublikong sasakyan na naghahanda nang tumanggap ng mga de-kuryenteng bus at magbibigay ng imprastraktura ng pag-charge upang mapabilis ang malawakang paggamit ng mga de-kuryenteng pampublikong bus.
  • Mga proyekto sa pagpapade-kuryente sa mga daungan. Sa Port of Long Beach, magpapatayo ang SCE ng imprastraktura ng pag-charge para gawing de-kuryente ng kagamitang ginagamit sa pagbubuhat ng mga lalagyan ng produkto mula sa mga barko hanggang sa mga sasakyang pangtransportasyon sa labas ng daungan na kasalukuyang tumatakbo gamit ang mga makinang pang-diesel.
  • Pagtatayo ng mga cluster ng DC Fast Charger (DCFC) sa lungsod. Nais ng SCE na magpatayo ng limang site ng DC fast-charge sa mga lugar sa lungsod. Magkakaroon ng hanggang limang dual-port na estasyon ng pag-charge ang bawat site, para sa 50 DCFC port sa kabuuan. Ilalagay ang mga site sa mga lokasyong maa-access ng publiko sa lungsod — halimbawa, malapit sa daanan, sa mga sentro o sa mga apartment na may maraming residente.
  • Bonus na gantimpala sa mga tsuper ng rideshare/taxi na gumagamit ng mga EV. Nagpapanukala ang SCE ng perang gantimpala sa mga tsuper ng rideshare at taxi na gumagamit ng EV at lumalampas sa nakatakdang bilang ng biyahe sa loob ng nakatakdang panahon. Isinusulong ng pilot ang paggamit ng mga EV sa mga serbisyo ng rideshare, nakakadagdag ito sa mga milyang nilakbay ng EV at ipinapakilala nito ang mas maraming pasahero sa karanasan ng pagsakay sa isang EV.

Napapailalim sa pagsusuri at pag-apruba ng CPUC ang panukalang kapital na puhunan ng paghain at hindi ito isasama sa basehang pagtatantya sa kapital na paggastos at rate ng SCE na ipinapakita hanggang sa taong 2020 sa mga paglalahad ng SEC nito.

Tungkol sa Southern California Edison

Bilang isang kumpanyang bahagi ng Edison International (NYSE:EIX), ang Southern California Edison ay isa sa pinakamalalaking utility sa kuryente, na naglilingkod sa halos 15 milyon sa pamamagitan ng 5 milyong account ng customer sa 50,000-kuwadradong milyang pinagseserbisyuhang lugar sa Central, Coastal at Southern California.

 

# # #