ក្រុងរ៉ូសមីដ, រដ្ឋកាលីហ្វរនីញ៉ា, ថ្ងៃទី២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ប្រសិនបើការលេងរបស់កុមារ គឺជាកិច្ចការដែល​សំរេច បានយ៉ាងងាយស្រួលនោះ, “A Bug’s Light!” ធ្វើការងាររបស់វា ដោយជាទូទៅ មានការសរសើរលើសលុបដូចគ្នា ពីទាំងសំណាក់គ្រូ នឹងសិស្ស។

 

ហើយការងារនោះ នឹងបន្តរនៅថ្ងៃអង្គារ៏ នៅពេលដែល Sparky ដែលជា​សត្វល្អឹត Wonder Bug ត្រឡប់មកវិញដើម្បីញុំាង​អោយមានការកំសាន្តសប្បាយ និងបង្រៀនដល់សិស្សសាលាបថមរាប់ពាន់នាក់ ស្តីអំពីសុវត្ថិភាពអគ្គិសនី តាមរយៈការសំដែងចំនួន ៨២ដង នៃផលឹតកម្មល្ខោនសំដែងផ្ទាល់​ នៅទូទាំងដែនដីសេវាកម្មរបស់អេឌីសុនប្រចាំរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ាភាគខាងត្បូង (SCE)

 

ដែលឡើងឆាកសំដែងដោយល្ខោនជាតិសំរាប់កុមារ (The National Theatre for Children), អន្តរៈកម្មដែលមានការពាក់ព័ន្ធផលឹតកម្មការរៀនសូត្រ នូវសុវត្ថិភាពបង្រៀនដល់សិស្ស និងគ្រួសារទាំងឡាយរបស់ពួកគេ អំពីរបៀបដើម្បីរក្សាអោយមានសុវត្ថិភាពនៅជុំវិញអគ្គិសនី។  សិស្សានុសិស្ស មកពីបណ្តាសាលាបថមចំនួន ៤០ សាលា បានត្រូវកំណត់រួចជាស្រេចនូវកាលវិភាគដើម្បីមកទស្សនានូវការសំដែងផ្ទាល់ ដែលនឹងត្រូវសំដែងរហូតដល់ថ្ងៃទី ខែតុលា ក្នុងស៊ីធី Bellflower, Long Beach, El Monte, Palm Desert, San Bernardino, Fontana, Santa Barbara, Visalia, Tulare និងបណ្តាស៊ីធីផ្សេងៗ មួយចំនួនទៀត។

SCE ផ្តល់នូវផលឹតកម្ម​ ដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងអៅរ៊ីឆសុវត្ថិភាពសាធារណៈ ទាំងឡាយ។

“A Bug’s Light!” គឺជាមធ្យោបាយដ៏ប្លែកអស្ចារ្យមួយដើម្បី អប់រំកុមារនូវចំណុចដំបូង នឹងភាពញឹកញយស្តីអំពីអត្ថប្រយោជន៏ នឹងភាពគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗនៃអគ្គិសនី ក្នុងបរិយាកាសកំសាន្តសប្បាយ,” ប្រសាសន៍របស់លោក Don Neal, ប្រធានផ្នែកបរិដ្ឋាន, សុខភាព និងសុវត្ថិភាពសាជីវកម្ម របស់ SCE  “SCE ចង់អោយអតិថិជនទាំងឡាយរបស់យើង​ យល់ថាអគ្គិសនីអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ ហើយយើងគិតថាកម្មវិធីនេះ គឺជាបច្ច័យសំខាន់ ហើយនៅក្នុងនោះ គឺវាអប់រំកុមារៗ នឹងមនុស្សពេញវ័យក្មេងៗរបស់យើង​ អោយបានយ៉ាងឆាប់បំផុត តាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបាន

លើសពីនេះទៀត គឺសូមធើ្វការទទូចសុំ ដល់សិស្សទាំងអស់ នៅអោយឆ្ងាយពីខ្សែភ្លើងដែលបានធ្លាក់មកក្រោម និងទូរស័ព្ទទៅកាន់ 911 នៅពេលដែលពួកគេឃើញវា, ផលឹតកម្មបង្រៀនកុមារ អំពីរបៀបដែលអគ្គិសនី បានត្រូវផលឹត ឡើង នឹងបានត្រូវប្រើប្រាស់, របៀបក្នុងការកំណត់នូវស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់នានា នៅក្នុង នឹងនៅក្រៅផ្ទះរបស់ពួកគេហើយជាទូទៅ អំពីរបៀបរក្សានូវសុវត្ថិភាព ជុំវិញអគ្គិសនី។

ផងដែរ ផលឹតកម្មដើរតួនូវលក្ខណៈបន្សំគ្នា នូវបច្ចេកទេសការរៀនសូត្រអន្តរៈកម្ម, ការសំដែងផ្តុំគ្នាដោយផ្ទាល់ដែលប្រើប្រាស់​នូវតួសំដែងដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈផ្សេងៗ, សៀវភៅសិក្សាតាមថ្នាក់, កិច្ចការហូមវើក និងសៀវភៅសកម្មភាពផ្សេងៗ ជាភាសាអង្លេស និងភាសាស្ពេននីស ដែលសិស្សទាំងឡាយអាចយកត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ ហើយនឹងចែករំលែកជាមួយនឹងគ្រួសារទាំងឡាយរបស់ពួកគេ។

ដើម្បីយល់ដឹងបន្ថែមទៀតអំពីសុវត្ថិភាពអគ្គិសនី​, សូមពិនិត្យ on.sce.com/stay safe. ដើម្បីយល់ដឹងបន្ថែមទៀតអំពីការសំដែង: កាលវិភាគ នៃការសំដែង ឆ្នាំ ២០១៥​ “A Bug’s Light!”

អំពីក្រុមហ៊ុនអេឌីសុនប្រចាំរដ្ឋកាលីហ័រនីញ៉ាភាគខាងត្បូង (Southern California Edison)

ក្រុមហ៊ុនអេឌីសុនអន្តរៈជាតិ (NYSE:EIX), ក្រុមហ៊ុនអេឌីសុនប្រចាំរដ្ឋកាលីហ័រនីញ៉ាភាគខាងត្បូង គឺជាក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីជាតិដ៏ធំបំផុតមួយ, ដែលកំពុងបំរើសេវាកម្មដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រហែល​ ១៤ ​លាននាក់ តាមរយៈគណនីអតិថិជនចំនួន លាន នៅក្នុងតំបន់បំរើសេវាកម្មដែលមានទំហ៊ំ ៥០,០០០ ម៉ៃល៏ការ៉េ នៅភូមិភាគកណ្តាល, ឆ្នេរសមុទ្រ នឹងភាគខាងត្បូងនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា។