ក្រុងរូសមីឌ, រដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា, ថ្ងៃទី ១៣ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៧ — សិស្សសាលាមធ្យមសិក្សាពេញវ័យ ៣០ នាក់បានរៀនតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ពួកគេ នូវមុខវិជ្ជា វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា វិស្វកម្ម ឬគណឹតវិជ្ជា — ដែលស្គាល់ថាជា STEM — បានបង់ថ្លៃសាលារួចទាំងស្រុង ដោយម្នាក់ៗបានទទួលនូវអាហាររូបករណ៍ ចំនួន ៤០,០០០ ដុល្លារ នៃទឹកប្រាក់សរុបចំនួន ១.២ ​លានដុល្លារ របស់ក្រុមហ៊ុនអេឌីសុនអន្តរៈជាតិ កម្មវិធីអ្នកប្រាជ្ញអេឌីសុន។

អ្នកទទួលបាន នូវអាហាររូបករណ៍ នៃឆ្នាំនេះ គឺៈ Jose A La Torre, Newport Harbor H.S., Newport Beach; Collin Adelseck, Arnold O. Beckman H.S., Irvine; Chidinma “Promise” Agbo, Norwalk H.S.; Armani Aguiar, Garfield H.S., Los Angeles; Ana Alba, Da Vinci Science School, Hawthorne; Arlene Aleman, Paramount H.S.; Mike Bao, Troy H.S., Fullerton; Lisa Bi, Hillcrest H.S., Riverside; Juan Carrillo, Channel Islands H.S., Oxnard; Chun Feng Chen, Arroyo H.S., El Monte; Jesus Contreras Magana, Santa Paula H.S.; Evan Corriere, Marina H.S., Huntington Beach; Dylan Dickerson, Elsinore H.S., Wildomar; Ashley Eckert, Desert Hot Springs H.S.; Mustafa Elmahdi, Quartz Hill H.S.; Keslee Green, Hanford H.S.; Yiwen Jiang, Eleanor Roosevelt H.S., Eastvale; Paiam Moghaddam, Woodbridge H.S., Irvine; Alfred Molina, St. John Bosco H.S., Bellflower; Michael Morrissey Hanson, Ventura H.S.; Alex Nguyen, Bolsa Grande H.S., Garden Grove; Christine Nguyen, El Toro H.S., Lake Forest; Yuanzhi Qin, Ayala H.S., Chino Hills; Ashley Quintana, Rancho Cucamonga H.S.; William Ramos, Don Bosco Technical Institute, Rosemead; Maria Rodelo-Sandoval, Granite Hills H.S., Porterville; Mireille Vargas, Santa Paula H.S.; Gissele Vazquez, Oxnard H.S.; Katherine Woo, Tesoro H.S., Rancho Santa Margarita; and Esol Yoon, Whitney H.S., Cerritos.

“ក្រុមហ៊ុនអេឌីសុនអន្តរៈជាតិ អបអរសាទរចំពោះអ្នកប្រាជ្ញឆ្នើម ឆ្នាំនេះ” ប្រសាសន៍របស់ Pedro Pizarro ដែលជាប្រធាន និងជា CEO របស់ក្រុមហ៊ុនអេឌីសុនអន្តរៈជាតិ។ “តាមរយៈការខិតខំប្រឹងប្រែង ខំរៀននូវមុខវិជ្ជា វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា វិស្វកម្ម និងគណឹតវិជ្ជា យើងសង្ឃឹមថា សិស្សទាំងអស់នេះ នឹងធ្វើការបរិច្ចាគយ៉ាងសំខាន់ ទៅដល់សហគម​ន៍ នឹងសង្គមរបស់ពួកយើង។  យើងមានមោទនៈភាព ក្នុងការគាំទ្រពួកគេ”។

អាហាររូបករណ៍ ចំនួន ៤០,០០០ ដុល្លារ នឹងត្រូវបង់ក្នុងរយៈពេលបួនឆ្នាំ ទៅអោយ អ្នកទទួលបានអាហាររូបករណ៍ទាំងអស់ដែលមានផែនការ បន្តររៀនសូត្រក្នុងវិស័យ STEM នៅតាមបណ្តាមហាវិទ្យាល័យ ឬសាកលវិទ្យាល័យ​ រយៈពេល ៤ ឆ្នាំ ដែលមានការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការ។  សិស្សទាំងឡាយដែលមានលទ្ធភាពទទួលយកបាន​ ត្រូវតែរស់នៅ ឬចូលរៀននៅវិទ្យាល័យសាធារណៈ ឬឯកជននៅក្នុង តំបន់ទឹកដីសេវាកម្ម របស់ក្រុមហ៊ុនអេឌីសុន ប្រចាំរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ាភាគខាងត្បូង SCE ឬរៀននៅសាលាវិទ្យាល័យ ដែលមានលទ្ធភាពទទួលបាន នៅជុំវិញស្ថានីយ៍ផលឹតនុយក្លែរសានអូណូហ្រ្វែ របស់ក្រុមហ៊ុនអេឌីសុន ប្រចាំរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ាភាគខាងត្បូង។ 

ការគាំទ្ររបស់ក្រុមហ៊ុនអេឌីសុនអន្តរៈជាតិ គឺដើម្បីបុព្វហេតុសប្បុរសធម៌ទាំងឡាយនានា ដែលមានក្នុងកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ Edison Scholars នេះ គឺត្រូវបានផ្តល់មូលនិធិទាំងស្រុង ដោយម្ចាស់ភាគហ៊ុន នៃក្រុមហ៊ុនអេឌីសុនអន្តរៈជាតិ។ ការទូទាត់វិក្កយប័ត្រ​ថ្លៃសេវា​សាធារណៈ របស់អតិថិជន​ក្រុមហ៊ុន SCE មិនផ្ដល់ជាមូលនិធិ ដល់ការបរិច្ចាគរបស់ក្រុមហ៊ុនឡើយ។ បន្ថែមលើសពីនេះ សមាជិកក្រោមបន្ទុកគ្រួសារទាំងស់ នៃ​ក្រុមហ៊ុនអេឌីសុនអន្តរៈជាតិ និងនិយោជិកទាំងឡាយ របស់ SCE គឺមិនមានសិទ្ធិដាក់ពាក្យសុំអាហាររូបករណ៍ សំរាប់កម្មវិធីអ្នកប្រាជ្ញអេឌីសុន ឡើយ។

អំពីក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនអេឌីសុនអន្តរៈជាតិ (Edison International)

ក្រុមហ៊ុន Edison International (NYSE:EIX) តាមរយៈក្រុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួន គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិត និងចែកចាយថាមពលអគ្គិសនី ក៍ដូចជាអ្នកផ្តល់នូវសេវាកម្ម និងបច្ចេកវិជ្ជាថាមពល ដោយរួមមានទាំងការបង្កើតឡើងវិញ នូវថាមពល។  មានទីបព្ជាការដ្ឋានធំនៅទីក្រុងរូសមីដ រដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា ក្រុមហ៊ុនអេឌីសុនអន្តរៈជាតិ គឺជាក្រុមហ៊ុនមេ​ របស់ក្រុមហ៊ុនអេឌីសុនប្រចាំរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ាភាគខាងត្បូង​ ដែលជាក្រុមហ៊ុនបរិក្ខារអគ្គិសនីដ៍ធំបំផុតមួយ របស់ជាតិ។